Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΛΕΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ε.Α.Δ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΚΛΕΙΩ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  

ΤΑΜΙΑΣ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  

ΜΕΛΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λ.Ε.Α.Δ.Α.

1. 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗΣ 

2. 

ΕΡΑΣΜΙΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ 

3. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΗΣ