Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής Λεωνίδας

Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας: Γεωργούση Δήμητρα

Ταμίας: Παρετσόγλου Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ:
Κοτρώτσος Σπυρίδων

Καρράς Ευάγγελος

Τσιτσέλη Βασιλική

Λούκας Επαμεινώνδας

Παπαχρήστου Βασιλική