Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικάκης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Παπαχρήστου Βασιλική

Γενικός Γραμματέας: Καρακώστα Πασιούλα

Ταμίας: Τσίντζιρας Παρασκευάς

ΜΕΛΗ:

Νταή Ελένη

Ραφαηλίδου Κυριακή

Κοτρότσος Νικόλαος

Τσινιάς Γεώργιος

Τσάμης Ιωάννης