Όροι χρήσης

Πνευματική ιδιοκτησία:

Για τη σχεδίαση των banner της αρχικής σελίδας έγινε χρήση των κάτωθι αντικειμένων υπό τους όρους άδειας χρήσης Creative Commons

1) Bible and scale of justice από kelpiesailing. Τροποποίηση εικόνας σε τόνους χρωμάτων και προσθήκης κειμένου – CC BY-NC 2.0

2) Courtroom One Gavel από Joe Gratz. Τροποποίηση εικόνας σε τόνους χρωμάτων και προσθήκης κειμένου- CC BY-NC 2.0