Ειδικός Κανονισμός ΛΕΑΔΑ

Ο ειδικός κανονισμός του ΛΕΑΔΑ υπάρχει και θα αναρτηθεί σύντομα…

ΠΑΡΟΧΕΣ Λ.Ε.Α.Δ.Α. ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ

1.

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

750,00 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 35 ΕΤΗ)

2.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ 1.000,00 € ΕΤΗΣΙΩΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

3.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

300,00 €

4.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

600,00 €

5.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

880,00 €

6.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

7.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Λ.Ε.Α.Δ.Α.

Α/Α

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΣΟ – ΠΟΣΟΣΤΟ

1.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ

2.

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

2,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ

3.

ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

120,00 €

4.

ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

15,00 €

5.

ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ

15,00 € (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

6.

ΑΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

15,00 € (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

7.

ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

1,2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

8.

ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

15,00 €