Κατηγορία: Επίκαιρη Νομολογία

Τίτλος άρθρου

Ημερομηνία

Η επιρροή της ποινικής δίκης στη διοικητική διαδικασία και δίκη για φορολογικές παραβάσεις, υπό το φως των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ και του ΕΔΔΑ (ΣτΕ 1992 – 1993/2016, ΕΔΔΑ 15.11.2016 Α και Β κατά Νορβηγίας) Εισήγηση Ι. Δημητρακόπουλου, Παρέδρου ΣτΕ στο σεμινάριο του ιδρύματος Μ. Στασινοπούλου (2.12.2016)