Παραδεκτή η έφεση όταν το παράβολο του άρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ κατατίθεται μεταγενέστερα της υποβολής της και πριν τη συζήτησή της

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη. Παρακαλούμε συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Existing Users Log In