ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΙΜ. ΕΦ. ΚΑΚ. 28-11-2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 28ης Νοεμβρίου 2017 ΣΤΟ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Παπαχρηστος

Ιωάννης

Παναγιώτης

Τζούπη

Λεγάνθη

Σπυρίδων

Τουλιάτος

Σπυρίδων

Χαράλαμπος

Τσάμης

Χρήστος

Παναγιώτης

Τσινιάς

Γεώργιος

Αποστόλου