ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΝΤ. ΕΦ. ΚΑΚ/ΤΩΝ 29-9-2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Καρακώστα

Πασιούλα

Δημήτριος

Καρράς

Ευάγγελος

Πέτρος

Καταγή

Μαίρη

Ιωάννης

Κιτσάκη

Αικατερίνη

Αθανάσιος

Κίτσος

Αθανάσιος

Ιωάννης

Κολτσίδα

Μαρία

Ευάγγελος