ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΦ. ΚΑΚ. 14-12-2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 14ης Δεκεμβρίου 2017 ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Τσάμης

Ιωάννης

Θεόδωρος

Αντωνάκος

Πελοπίδας

Χριστόφορος

Γιάννου

Κωνσταντίνα

Παντελής

Δουφέκας

Στέφανος

Δημήτριος