ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΦ. ΚΑΚ. 12-10-2017-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 12ης Οκτωβρίου 2017 ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Καταγή

Μαίρη

Ιωάννης

Κιτσάκη

Αικατερίνη

Αθανάσιος

Κολοβός

Γεώργιος

Θεόδωρος

Κοτρότσος

Νικόλαος

Σπυρίδων

Λούκας

Επαμεινώνδας

Χρήστος

Μανδέλλου

Ιωάννα

Νικόλαος