ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΦ. ΚΑΚ. ΚΑΙ ΤΡΙΜ. ΕΦ. ΚΑΚ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 12ης Οκτωβρίου 2017 ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ( διακοπείσα συνεδρίαση 23-10-2017).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Μανδέλλου

Ιωάννα

Νικόλαος

Παλιογιώργου

Τρισεύγενη

Χριστόφορος

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 24ης Οκτωβρίου 2017 ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Μανδέλλου

Ιωάννα

Νικόλαος

Παλιογιώργου

Τρισεύγενη

Χριστόφορος

Παπαϊωάννου

Χριστόφορος

Επαμ/νδας

Παππά

Ευανθία

Χριστόδουλος

Παρετσόγλου

Κων/νος

Παρασκευάς

Πιστιόλη

Χρυσούλα

Παύλος

Πιτένη

Ουρανία

Ηλίας

Στουραΐτης

Νικόλαος

Δημήτριος