ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 21ης Σεπτεμβρίου 2017 ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Υφαντής

Ξενοφών

Λεωνίδας

Φαρμάκης

Νεκτάριος

Αθανάσιος

Αξιωτάκη

Μαρία

Γεώργιος

Καβαλλάρη

Βασίλική

Ηλίας

Καμμένος

Σταύρος

Αθανάσιος

Καρακώστα

Πασιούλα

Δημήτριος