ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου του έτους 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. (εντός του Δικ. Μεγάρου Αγρινίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Οικονομικός Απολογισμός 2017

2) Ενημέρωση επί θεμάτων λειτουργίας του Συλλόγου

3) Διάφορα

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αγρίνιο 28/2/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΑΚΗΣ                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ