ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

 

Συνάδελφοι,

Καλείσθε σε Έκτακτη Ενημερωτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Μαϊου του έτους 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. (εντός του Δικ. Μεγάρου Αγρινίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)    Ενημέρωση για την Εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2)    Ενημέρωση για την εφαρμογή της υπ΄ αρ. 2/2018 αποφάσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Δικαστικού Μεγάρου

3)    Εφαρμογή του Ν. 3730/2008 περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

4)    Διάφορα

Αγρίνιο 23/5/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΑΚΗΣ                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ