ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Η προθεσμία παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ-ΤΕΑΔ και ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ έτους 2016 στη γραμματεία του Συλλόγου

λήγει την Παρασκευή 30/3/2018.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Παππάς

Δικηγόρος- ΑΜ: 244