ΠΟΛ: 1155/10-10-16: Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του άρθρου 58Α του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) και ισχύει.

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη. Παρακαλούμε συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Existing Users Log In