“Ποινικές δικονομικές ακυρότητες (Προδικασία – Κύρια διαδικασία) -Ζητήματα εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας- Ζητήματα εκτέλεσης αποφάσεων πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων”

 

Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επικ. Καθηηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

 

πηγή: ΕΣΔΙ