ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο συνημμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται η υπ’ αριθ. 73461/2017 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής αναμορφωτικού μέτρου παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και ο πίνακας φορέων που συμμετέχουν σε αυτό.

Για το ΔΣ

Τσιτσέλη Βίκυ