Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 έως τις 28/2/2018

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του ΕΦΚΑ,κατά την συναδρίασή του την 25/1/2018, αποφάσισε
την παράταση έως τις 28/2/2018 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2016.

Ως εκ τούτου η παράδοση των αντίστοιχων ασφαλιστικών βιβλιαρίων θα γίνει από 1-30 Μαρτίου 2018 στη γραμματεία του Δικ. Συλλ. Αγρινίου.

Αγρίνιο,29/1/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Λαχανάς