Ν. 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις (ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με το Ν. 4509/2017 τροποποιούνται μεταξύ άλλων ο ΑΚ στα άρθρα 1438 και 1441 αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη για όσες έγγραφες συμφωνίες υπογραφούν μετά την 22-12-2017, ενώ δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων κατατεθειμένες αιτήσεις. Επίσης τροποποιούνται ΠΚ, ΚΠΔ,ΚΠολΔ, ΚΔΔ, ΠΔ 18/1989, Ν. 4139/2013.

Παρατίθεται το σχετικό ΦΕΚ.

Για το ΔΣ

Τσιτσέλη Βασιλική

 

 ΦΕΚ A 201/2017