ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 28ης Φεβρουαρίου 2018 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων (διακοπείσα συνεδρίαση από 15-2-2018).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 28ης Φεβρουαρίου 2018 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων (διακοπείσα συνεδρίαση από 15-2-2018).

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/
ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Παλιογιώργου
Τρισεύγενη
Χριστόφορος

Παππά
Ευανθία
Χριστόδουλος

Παππάς
Δημήτριος
Φώτιος

Παρετσόγλου
Κων/νος
Παρασκευάς

Ο Διορισμός των συνηγόρων υπηρεσίας θα γίνεται με την ανωτέρω αλφαβητική σειρά.
Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί με μία μόνο υπόθεση. Ως μία θεωρείται και η συνεκδίκαση περισσοτέρων υποθέσεων του ιδίου προσώπου ή περισσοτέρων λόγω ομοδικίας, συναιτιότητας ή συνάφειας.
Συνήγορος υπηρεσίας που εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο κατά την κρίση του Δικαστηρίου διαγράφεται από τον πίνακα και ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Δικαστηρίου αποστέλλει σχετική έκθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο.
Κατ’ εξαίρεση και εφόσον ζητηθεί μπορεί να οριστεί δικηγόρος που έχει χειριστεί, στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, την ίδια υπόθεση σε προηγούμενο στάδιο.

Αγρίνιο, 27-2-2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ευανθία Παππά
Δικηγόρος-ΑΜ 259
26410-58974, 57467