Κατάσταση υπηρεσίας αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων συνηγόρων για τη δικάσιμο 1-2-2018 του Τριμελούς Εφ. Κακουργημάτων (από διακοπή)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 1ης Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ  (διακοπείσα συνεδρίαση από 25-1-2018 με αρχική δικάσιμο 23-1-2018).

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Καταγή Μαίρη Ιωάννης

Κιτσάκη Αικατερίνη Αθανάσιος

Κολτσίδα Μαρία Ευάγγελος

Κοτρότσος Νικόλαος Σπυρίδων

· Ο Διορισμός των συνηγόρων υπηρεσίας θα γίνεται με την ανωτέρω αλφαβητική σειρά.

· Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί με μία μόνο υπόθεση. Ως μία θεωρείται και η συνεκδίκαση περισσοτέρων υποθέσεων του ιδίου προσώπου ή περισσοτέρων λόγω ομοδικίας, συναιτιότητας ή συνάφειας.

· Συνήγορος υπηρεσίας που εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο κατά την κρίση του Δικαστηρίου διαγράφεται από τον πίνακα και ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Δικαστηρίου αποστέλλει σχετική έκθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο.

· Κατ’ εξαίρεση και εφόσον ζητηθεί μπορεί να οριστεί δικηγόρος που έχει χειριστεί, στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, την ίδια υπόθεση σε προηγούμενο στάδιο.

Αγρίνιο, 31-1-2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευανθία Παππά

Δικηγόρος-ΑΜ 259

26410-58974, 57467