Κατάσταση αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων συνηγόρων για τη δικάσιμο 15-2-2018 στο ΜΟΝ. ΕΦ. ΚΑΚ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 15ης Ιανουαρίου 2018 ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (και στη διακοπείσα συνεδρίαση).

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Κατσακιώρη Αλεξάνδρα Κων/νος

Κιτσάκη Αικατερίνη Αθανάσιος

Κίτσος Αθανάσιος Ιωάννης

Κολοβός Γεώργιος Θεόδωρος

Κολτσίδα Μαρία Ευάγγελος

Κοτρότσος Νικόλαος Σπυρίδων

· Ο Διορισμός των συνηγόρων υπηρεσίας θα γίνεται με την ανωτέρω αλφαβητική σειρά.

· Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί με μία μόνο υπόθεση. Ως μία θεωρείται και η συνεκδίκαση περισσοτέρων υποθέσεων του ιδίου προσώπου ή περισσοτέρων λόγω ομοδικίας, συναιτιότητας ή συνάφειας.

· Συνήγορος υπηρεσίας που εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο κατά την κρίση του Δικαστηρίου διαγράφεται από τον πίνακα και ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Δικαστηρίου αποστέλλει σχετική έκθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο.

· Κατ’ εξαίρεση και εφόσον ζητηθεί μπορεί να οριστεί δικηγόρος που έχει χειριστεί, στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, την ίδια υπόθεση σε προηγούμενο στάδιο.

Αγρίνιο, 14-2-2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευανθία Παππά

Δικηγόρος-ΑΜ 259

26410-58974, 57467