ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Σας  ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης για το 2018  (άρ. 30 παρ. 1 του “Κώδικα περί Δικηγόρων” (Ν. 4194/2013)) λήγει στις 28-2-2018 και είναι υποχρεωτική σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της προηγούμενης υποβληθείσας δήλωσης.

Η  προθεσμία καταβολής της ετήσιας εισφοράς για το 2018 υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου λήγει στις 28-2-2018.

Το ύψος της συνδρομής διαμορφώνεται ως εξής:

1) δικηγόροι κάτω 5ετίας: 15,00 ευρώ

2) δικηγόροι άνω 5ετίας: 25,00 ευρώ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Λαχανάς