ΕΙΣ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο παρατίθεται η υπ’ αριθ. 4/2017 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατόπιν ερωτήματος του ΔΣΑλεξανδρούπολης,  αναφορικά με το εάν για την μεταγραφή: α) τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής επί ακινήτου, ή β) των πρακτικών δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με τα οποία  αναγνωρίζεται η κυριότητα επί ακινήτου, απαιτείται  η προσκόμιση   της δήλωσης – βεβαίωσης του  άρθρου 23 παρ.4 του Ν 4014/2011 β)  περί του εάν στις πιο πάνω περιπτώσεις, για την  μεταγραφή, απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού ότι δεν οφείλεται Ε.Ν.Φ.Ι.Α για προγενέστερες της κτήσεως της κυριότητας οικονομικές χρήσεις.

Για το ΔΣ

Τσιτσέλη Βίκυ

Γνωμ. 4-2017