ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΠΡΑΞΗ 1/2017

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, Λεωνίδας Ξ. Υφαντής, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 103 επ. Του Ν. 4194/2013 “Κώδικα Δικηγόρων”, όπως ισχύει και ότι στις 31-12-2017 λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

να ανακοινώσει στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου θα διεξαχθούν την 26η Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106, 107 και 108 του Ν. 4194/2013, ημέρα Κυριακή και από τις 7ης πρωϊνής έως της 7ης απογευματινής στην αίθουσα του ισογείου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου, όπου διεξάγεται η Προεδρική διαδικασία (αίθουσα συζήτησης ασφαλιστικών μέτρων αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου). Σε περίπτωση δε επαναλήψεως της εκλογής, θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στον ίδιο τόπο και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ενώπιον της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής.

Αγρίνιο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑγρινίου

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ