Αρχαιρεσίες Δ.Σ.Αγρινιου 2017 – Εκλογικός κατάλογος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου για δέκα ημέρες ο κατάλογος των Δικηγόρων – μελών του Συλλόγου μας που έχουν εκλογικό δικαίωμα στις αρχαιρεσίες της 26ης Νοεμβρίου 2017. Ο κατάλογος θα ισχύσει και σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας.

εκλογικος καταλογος