Απόσπασμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΝΟ 6/29-1-2018 για αποχή των δικηγόρων από τις μετά διακοπή συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων

Επισυνάπτεται Απόσπασμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΝΟ 6/29-1-2018,

που αφορά επικαιροποίηση της υφιστάμενης απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των ΔΣ της Χώρας

για αποχή των δικηγόρων από τις μετά διακοπή συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων,

που είχε ληφθεί τον Απρίλιο του 2006.