ΑΠΟΦΑΣΗ Δ. Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι ,

Το Δ.Σ του συλλόγου μας με ομόφωνη απόφασή του , την 28-02-2018 καθιέρωσε, κατ’ άρθρο 141§3 εδ. β΄ του ν. 4194/24-09-2013,  παράβολο ποσού 150 ευρώ  διά την υποβολή αναφοράς εις βάρος μέλους του συλλόγου μας, διά την τέλεση πειθαρχικού αδικήματος εις  βάρος πολίτου  ή από μέλος του συλλόγου εις βάρος άλλου μέλους του .         Διά την υποβολή της ανωτέρω αναφοράς και τη πρωτοκόλλησή της εις την γραμματεία του συλλόγου μας, υποχρεωτικώς θα πρέπει να επισυνάπτεται εις αυτή  απόδειξη καταβολής του ανωτέρω ποσού των 150 ευρώ, που θα λαμβάνεται επίσης από την γραμματεία ,  άλλως η αναφορά δεν θα παραλαμβάνεται, ούτε θα πρωτοκολλείται  .

 

Αγρίνιο 28-02-2018

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

Δημήτριος Νικάκης