ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι τα εκθέματα των Δικαστηρίων Αγρινίου βρίσκονται και πάλι αναρτημένα στην σχετική τοποθεσία της ιστοσελίδας μας (ΕΚΘΕΜΑΤΑ) και αναγιγνώσκονται μόνο από τα μέλη μας και μόνο με την χρήση των κωδικών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Χρήστος Λαχανάς