ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι, όπως προσκομίσουν το συντομότερο εις τη γραμματεία του Δικηγορικού μας Συλλόγου τα πτυχία τους, τα οποία κατέχουν και εκ των οποίων νομιμοποιούνται να μεταφράσουν έγγραφα αλλοδαπής στα Ελληνικά.

ΑΓΡΙΝΙΟ 24/1/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΑΚΗΣ